Overige HR projecten

Natuurlijk zijn er nog veel andere projecten die we voor jou op kunnen pakken, zoals het terugdringen van verzuimcijfers, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers vergroten, het begeleiden van individuele verzuim-/re-integratie-/ontslagcasussen, employer branding, etc. Mocht je nog andere vraagstukken hebben dan helpen wij je hier ook graag mee!

HRM en dus HR projecten hebben vaak raakvlakken met andere disciplines waarvoor soms aanvullende kennis nodig is. We werken daarom samen met collega’s en specialisten van de afdelingen: juridisch advies, pensioenadvies, salarisadvies & administratie en verzuimbegeleiding, coaching en Arbo & veiligheid.