Beleidsstukken

Naast een personeelshandboek is er vaak ook behoefte aan enkele beleidsstukken voor specifieke onderwerpen, zoals een verzuimbeleid, auto- of leasereglement, thuiswerkbeleid.

Soms zijn de afspraken die in het beleidsstuk moeten staan al duidelijk en zijn deze alleen nog niet concreet vastgelegd. Vaak zien we echter dat het nog niet geheel duidelijk is welke afspraken er nu gelden en zijn er verschillende uitzonderingen gemaakt. Daarom werken wij niet alleen het huidige beleid uit, maar denken we ook met je mee over de inhoud van het beleidsstuk.