Functieprofielen

Functieprofielen bieden duidelijkheid over wat er van medewerkers verwacht wordt in bepaalde functies. Hierbij wordt niet alles tot in detailniveau uitgewerkt, maar worden er resultaatgebieden afgesproken, veel voorkomende werkzaamheden benoemd en benodigde competenties in kaart gebracht. Zo ontstaat een helder beeld van wat (de kern van) de functie is, zonder dat het de vrijheid wegneemt om accenten te leggen per medewerker.

Om functieprofielen goed te kunnen uitwerken, hebben we bepaalde informatie nodig. Om deze informatie te achterhalen spreken we met verschillende personen binnen de organisatie: leidinggevenden, maar ook vooral (een aantal) medewerkers die de functie daadwerkelijk vervullen. Zo krijgen wij een goed beeld van hoe de functie wordt ingevuld, wat de belangrijkste resultaatgebieden, taken en verantwoordelijkheden zijn en wat de functie zou moeten zijn. Op basis van dat laatste, hoe de functie eruit zou moeten zien binnen de organisatie, stellen wij een functieprofiel op.