HR cyclus

Bij het opstellen van een HR-cyclus, kijken we hoe we alle activiteiten op gebied van prestatie, beoordeling, beloning en ontwikkeling met elkaar kunnen verbinden passend bij jouw organisatie. De HR-cyclus is een doorlopend proces. Er worden doelen gesteld, medewerkers leveren prestaties, deze worden door anderen beoordeeld of geëvalueerd, waaruit een beloning en/of ontwikkeling (opleiding, coaching, doorgroei) volgt. Vervolgens begint dit proces weer “opnieuw”. 

Wanneer wij voor jou een HR-cyclus ontwikkelen kijken we eerst naar de huidige situatie: wat wordt er nu binnen het bedrijf gedaan aan evaluaties, performance management en ontwikkeling. Vervolgens doen wij, op basis van uw behoefte, een voorstel dat aansluit bij de organisatie. Denk hierbij aan een gespreksformulier om de evaluatie- en beoordelingsgesprekken richting te geven, voortgangsgesprekken bij te houden of een planning waarin staat wanneer welke gesprekken en activiteiten jaarlijks gepland moeten worden.  Tevens helpen wij bij het implementeren van de cyclus.