Personeelshandboek

Een personeelshandboek is een (online) document waarin alle praktische informatie en afspraken staan die voor medewerkers van belang zijn. Je kan hierbij denken aan alles over arbeidsvoorwaarden, werktijden, organisatiestructuur, studieregeling, processen voor het aanvragen van verlof of het melden van verzuim, etc.

Om een personeelshandboek op te stellen dat helemaal aansluit bij jouw verwachtingen – of deze liever nog overtreft – voeren wij gesprekken met verschillende personen in de organisatie. Zo bepalen we samen met jou wat in het handboek opgenomen moet worden, waar behoefte aan is en welke afspraken misschien opnieuw bekeken moeten worden. Door veel mensen te betrekken en door mee te denken over de implementatie van het personeelshandboek, creëren we voor draagvlak binnen de organisatie voor het nieuwe handboek.