Mogen we jou helpen met het optimaliseren van processen?

Optimaliseren van  bedrijfsprocessen
Elke organisatie in welke sector dan ook heeft te maken met processen, deze zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering. Voor de organisatie is het van belang dat deze bedrijfsprocessen effectief en efficient lopen.

Wesselman ondersteunt organisaties bijhet optimaal inrichten van de bedrijfsprocessen waardoor dagelijkse werkzaamheden effectief en efficient lopen om op deze manier kosten, tijd en energie te besparen. Hierdoor creëren de business consultants maximale waarde voor jouw organisatie.

Wesselman kijkt, als buitenstaander, kritisch naar de organisatie. Onze business consultants maken je bewust van de belangrijkste uitdagingen. Wat heeft jouw organisatie nodig om deze uitdagingen vol energie en vertrouwen aan te gaan?

Ze ondersteunen je bij de ontwikkeling van praktische strategieën en zetten deze vervolgens om in acties. Zo maken ze de organisatie zelfstandig op het gebied van procesoptimalisaties.

Onze aanpak
Onze consultants verdiepen zich in de organisatie en de verschillende werkprocessen. Aan de hand van gesprekken leren ze zowel de organisatie als de bedrijfscultuur kennen. Ook brengen ze in kaart welke doelen er nagestreefd worden. Vervolgens wordt er een data analyse gemaakt middels onze eigen business intelligence tool.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de processen binnen de organisatie op verschillende manieren bekeken worden; zowel empatisch als analytisch.

Onze procesanalyse kan onderverdeeld worden in vier fases. Na dit traject kan de organisatie zelfstandig aan de slag met procesoptimalisaties. Een waardevolle ontwikkeling voor de lange termijn!

FASE 1 - Kennismaken & Analyse
In deze eerste fase zal de focus liggen op de kennismaking met de organisatie, de cultuur en de doelen. Data analyse, die gemaakt wordt middels onze business intelligence tool,  zal hier ook onderdeel van uitmaken.

Daarnaast wordt de verbetervraag geformuleerd.

We kunnen, doordat we interviews en analyses met elkaar combineren, goed vaststellen waar de verbeterpunten voor de organisatie liggen. We vergelijken deze met benchmarks binnen de branch. Een goede analyse van data is van groot belang!

FASE 2 - Het verbeterplan
Op basis van de informatie uit de eerste fase zal er een verbeterplan worden opgesteld. In het verbeterplan staat duidelijk beschreven hoe het gewenste resultaat bereikt kan worden. We stellen een team samen van projectverantwoordelijken en maken een planning. De business consultant presenteert dit verbeterplan aan de opdrachtgever.

FASE 3 - De implementatie
In deze fase zal het verbeterplan geïmplementeerd worden binnen de organisatie. De aanbevelingen van het verbeterplan zullen ingevoerd gaan worden op basis van de planning. De onderneming zal, ook in deze fase, door de consultants van Wesselman ondersteund worden waar nodig.

Gedurende het gehele proces van implementatie zal middels onze business intelligence tool gemeten worden of de doorgevoerde verbeteringen daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren. Op deze manier kan tijdig bijgestuurd worden wanneer nodig.

FASE 4 - Borging & Opleiden
In de laatste fase van dit traject zullen de veranderingen geborgd worden. De mensen binnen de organisatie zullen zelfstandig worden op het gebied van procesoptimalisaties. De consultants van Wesselman zullen hier op verschillende manieren zorg voor dragen. De betrokken medewerkers zullen opgeleid worden om tijdig te herkennen dat aanpassing van de processen wenselijk is. Daarnaast wordt hen geleerd hoe ze hier tijdig op in kunnen spelen. Er zal zeer intensief met de business intelligence tool gewerkt worden. Zo leert de organisatie de processen zo efficient en effectief mogelijk te laten verlopen. Met als gevolg het succesvol behalen van de gestelde doelen!

Voordelen van procesoptimalisatie

  • Processen binnen de organisatie efficiënter en effectiever laten verlopen;
  • Meer inzicht en overzicht in processen;
  • Kosten worden gereduceerd;
  • Doorlooptijden worden verkort;
  • Verspillingen worden geminimaliseerd;
  • Er kan sneller ingespeeld worden op kansen;
  • Processtappen worden eenvoudiger te volgen;
  • Communicatie wordt verbeterd;
  • Productiviteit wordt verhoogd;

Nut van Business Intelligence
Je wil, het liefst vierentwintig uur per dag en 365 dagen per jaar, weten hoe je bedrijf ervoor staat. Met de business intelligence tool van Wesselman Accountants l Adviseurs kan dat.

Je krijgt van ons geen grote, logge Excel bestanden, maar snelle en gebruiksvriendelijke dashboards. Die werken natuurlijk overal; van een vaste werkplek tot op jouw smartphone.

Onze specialisten

Ralf van Wijk

Directeur Wesselman Consultancy

Adiëlle van Kemenade - Mommers

Supervisor Audit

Remco van den Bogaard

Business Consultant

Wil je meer weten over procesoptimalisatie?

Adiëlle van Kemenade - Mommers

Adiëlle van Kemenade - Mommers vertelt je er graag meer over onder het genot van een goede kop koffie!

Meer weten over de werkwijze van Wesselman Consultancy?

Neem direct contact op, wij vertellen het u graag persoonlijk! Contactformulier